Het “PSA ASSESSMENT”

Het Profiles Sales Assessment, waarvan de eerste basis versie ruim 30 jaar geleden op
de markt verscheen, is een functiegeschiktheidstest, een quickscan met als doel:
“te onderzoeken of de kandidaat geschikt is voor de concrete functie / het concrete
beroep òf te onderzoeken voor welke functie / welk beroep de kandidaat geschikt is qua
opleidingsniveau (5 compententieschalen), persoonlijkheidsstructuur (9 competentie
schalen) en beroepsinteresse (6 competentieschalen) en hoe de kandidaat staat t.o.v.een
7-tal kritische commerciële gedragsvariabelen”.

Het Sales Assessment bestaat uit 6 delen :
Deel I: 182 vragen die met eens of oneens moeten worden beantwoord, waarvan:
– maximaal 7 vragen mogen worden gemist.
– 8 vragen betrekking hebben op de waarheidsgehalteschaal, deze meet of de kandidaat
de test heeft ingevuld zoals hij/zij is. (de situatie niet heeft “gekleurd” en geen sociaal
wenselijke antwoorden heeft gegeven.)
Dit onderdeel geeft uiteindelijk de score op de 9 gedragsfactoren weer nl.
-Energieniveau
-Zelfbewustzijn
-Sociabiliteit
-Inschikkelijkheid
-Grondhouding
-Besluitvaardigheid
-Aanpassingsvermogen
-Onafhankelijkheid
-Oordeelsvorming

De volgende 7 kritische commerciële gedragsvariabelen weergegeven:
Hoe is het gesteld met de vaardigheid van de kandidaat t.o.v.:
– benaderen van nieuwe klanten
– het sluiten van de koop
– weerstand tegen telefonische acquisitie
– zelfstarter
– teamgericht
– opbouwen en onderhouden van relaties
– honoreringsvoorkeur

Deel II: beantwoording van de 55 beroepsinteresse vragen geeft uiteindelijk een score op de 6
beroepsinteresse schalen nl:
– Financieel/Administratief

– Ondernemend
– Dienstbaar
– Technisch/Analytisch
– Mechanisch
– Creatief
Deel III t/m VI, bepalen de score op de 5 capaciteitsschalen, nl:
-Taalvaardigheid
-Rekenvaardigheid
-Verbaal redeneren
-Numeriek inzicht
Hier mogen een onbeperkt aantal vragen worden overgeslagen.

Het Sales Assessment is geschikt voor toepassing van LBO tot en met

HBO/Academisch niveau.

Het algemene opleidings-,denkniveau komt tot uitdrukking op de eerste schaal nl. DE
LEERVERMOGEN INDEX

Deze schaal is het resultaat van de 4 onderliggende schalen (Taalvaardigheid,
Rekenvaardigheid, Verbaal redeneren en Numeriek inzicht) in het
cognitieve/capaciteitsgedeelte en geeft aan dat:
– Een score van 1, 2, 3 op de Leervermogen (index) schaal geeft als regel een LBO min/
LBO plus denkniveau aan.
– Een score van 3, 4, 5 geeft als regel een MBO denkniveau aan.
– Een score van 6 en hoger geeft als regel een HBO denkniveau aan en een score van
een 7 en hoger een Academisch denkniveau.
Afhankelijk van het opleidings- en denkniveau bedraagt de tijdsduur voor het afleggen van de
test 1 à 1,5 uur.

Het PSA wordt regelmatig gevalideerd (doet de toepassing wel
wat het moet doen) en ondergaat regelmatig een betrouwbaarheidscheck (meet het instrument
wat het moet meten). Ter verduidelijking:
Betrouwbaarheid: “hoe consistent meet het instrument wat het moet meten” (met andere
woorden hoe goed meet het instrument). PSA hanteert de Cronbach Alpha
methodiek.

Het gemiddelde percentage per schaal is 0.80.
Validiteit (meet ik wat ik meten wil, de toepassing dus) geeft aan:
– “is er overeenstemming met andere meetinstrumenten”
– “een analyse van de correlatie van de schalen onderling”.

Het basis onderzoek van deze test is ruim 30 jaar op de markt, telkens doorontwikkeld,
een uitgebalanceerd geheel en bevindt zich derhalve niet in een eerste ontwikkelingsfase.

 

Meer Sales Assessments 

Contact

Heeft u een vraag of wilt u dat wij contact met u op nemen, gebruik dan eenvoudig onderstaand formulier. Vul alle verplichte gegevens (aangeduid met *) in, zodat we u zo goed mogelijk kunnen helpen.

Sending
 

©2024 Powered by JOTMARDRISEP

Sales recruitment werving en selectie

Algemene Voorwaarden

Tarieven

Disclaimer

× Hoe kan ik je helpen?

Log in with your credentials

Forgot your details?